slo hrv
Podpora
Telefon 051 609 040 Email [email protected]
Pomoč pri nakupu

Ne najdete ključne informacije in imate še vedno odprta vprašanja? Pišite nam ali nas pokličite. Vedno smo vam na voljo.

POLITIKA PRIVATNOSTI

 

 1. OSIGURAVANJE PRIVATNOSTI

Upravitelj mrežne stranice www.bestway.hr je: LIRA, grosist igrač, poletnega in novoletnega programa, d.o.o., Koper (u nastavku: »upravitelj odn. ponuđač«). U poduzeću LIRA d.o.o. cijenimo vašu privatnost, zbog čega stalno stremimo ka najvišem stupnju zaštite vaših osobnih podataka. Predmetna politika privatnosti namijenjena je samo korisnicima mrežnog mjesta www.bestway.hr i određuje prava i obveze upravitelja i izvršitelja obrade tijekom upravljanja i izvršenja obrade osobnih podataka korisnika.

Prilikom uporabe naše mrežne stranice bestway.hr ili kod poslovanja putem telekomunikacijskih usluga, upravitelj je obvezan vaše podatke obrađivati u skladu s trenutno važećim europskim zakonodavstvom (Opća uredba o zaštiti podataka /GDPR) i u skladu s važećim nacionalnim zakonodavstvom Republike Slovenije, i to u skladu sa Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) / Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) / Zakonom o zaštiti osobnih podataka, Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) / Zakonom o elektroničkom poslovanju na tržištu i Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) / Zakonom o elektroničkim komunikacijama.

Svrha predmetne politike privatnosti je objasniti u koje će se svrhe vaši osobni podaci prikupljati i kako će se koristiti te kakva prava ima korisnik u vezi s podacima koje upravitelj čuva. U slučaju podataka na temelju kojih se korisnika može identificirati, upravitelj korisniku jamči da će ti podaci biti korišteni u skladu s predmetnom politikom privatnosti. Upravitelj se obvezuje da osobne podatke korisnika neće prodavati, posuđivati ili na bilo koji drugi način posredovati trećim osobama, osim u zakonski određenim slučajevima.  

 1. UPRAVITELJ PODATAKA

Upravitelj osobnih podataka korisnika mrežne stranice bestway.hr je LIRA, grosist igrač, poletnega in novoletnega programa, d.o.o., Koper, Dekani 7B, 6271 Dekani, Slovenia, adresa elektroničke pošte: [email protected], telefonski broj: 098 98 67 473

 1. IZVRŠITELJI OBRADE PODATAKA

Upravitelj je za svrhe obrade osobnih podataka ovlastio dolje navedene izvršitelje obrade osobnih podataka korisnika. Izvršitelj obrade osobnih podataka je onaj koji obrađuje osobne podatke u ime upravitelja. Izvršitelj obrade može obrađivati samo one osobne podatke i u one svrhe za koje ima dokumentirane upute upravitelja.

Izvršitelji obrade osobnih podataka mrežne stranice bestway.hr obrađuju osobne podatke korisnika u skladu s važećim zakonodavstvom, na temelju ugovornog odnosa koji postoji i uređuje sva područja obrade.

 1. NAČELA U VEZI S OBRADOM OSOBNIHPODATAKA KORISNIKA

Upravitelj kao i izvršitelji koji vrše obradu u ime upravitelja poštuju opća načela obrade osobnih podataka korisnika mrežne stranice bestway.hr, i to:

 • osobne podatke korisnika obrađujemo zakonito, pošteno i pregledno.
 • osobne podatke prikupljamo u svrhe koje su unaprijed određene, izričite i zakonite te osobne podatke ne obrađujemo dalje u druge svrhe, osim u slučaju obrade u znanstvene ili povijesno-istraživačke svrhe odnosno za statističke svrhe, pod određenim uvjetima.
 • osobne podatke obrađujemo u najmanjem mogućem opsegu, za svrhe za koje se obrađuju.
 • brinemo se da osobni podaci koje obrađujemo budu točni i redovno ažurirani, a netočne podatke popravljamo ili brišemo.
 • osobne podatke čuvamo samo onoliko dugo koliko je to potrebno za svrhe za koje ih obrađujemo.
 • brinemo se za odgovarajuću zaštitu osobnih podataka, što uključuje sprječavanje nedopuštene ili nezakonite obrade te nenamjerni gubitak, uništenje ili oštećenja odgovarajućim tehničkim i organizacijskim mjerama.

 

 1. PRIKUPLJANJE I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA KORISNIKA

Upravitelj mrežne trgovine LIRA d.o.o., je u skladu sa Zakonom o zaštiti osebnih podatkov (ZVOP-2) / Zakonom o zaštiti osobnih podataka i Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka obvezan na zaštitu osobnih podataka svojih korisnika.

REGISTRACIJA

Na našoj mrežnoj stranici možete izvršiti registraciju, kojom si kreirate korisnički račun i kao registrirani korisnik obavljate kupnju proizvoda na našoj mrežnoj stranici.

Registracijom odn. aktivacijom registriranog korisničkog računa upravitelj od vas prikuplja sljedeće osobne podatke, koje korisnik dobrovoljno posreduje upravitelju:

 • ime i prezime
 • adresu elektroničke pošte (e-mail)
 • lozinku,
 • adresu korisnika,
 • naziv poduzeća (opcionalno),
 • telefonski broj.

Svi podaci koje nam korisnik dobrovoljno posreduje, prikupljaju se isključivo za svrhe registracije na mrežnoj stranici (dakle za svrhe kreiranja korisničkog računa) i eventualnu komunikaciju u vezi s korisničkim računom. U slučaju da preko korisničkog računa obavljate kupnju, u korisničkom računu se na kartici »Moje narudžbe« pohranjuju podaci o vašim narudžbama. Pohranjuju se također podaci o praćenju zaliha, ako kod pojedinog proizvoda koji nije na zalihi označite praćenje raspoloživosti, i omiljenih proizvoda, ako pojedini proizvod označite kao svoju želju. Ponuđač ne odgovara za točnost podataka koje unosi korisnik.

Ponuđač se obvezuje da podataka o korisnicima neće posredovati neovlaštenim osobama i da će osobne podatke korisnika štititi u skladu s odredbama Zakona o varstvu osebnih podatakov (ZVOP-2) / Zakona o zaštiti osobnih podataka i Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.     

Ponuđač dobivene podatke neće posredovati trećim osobama, osim ugovornim izvršiteljima obrade, s kojima ponuđač ima sklopljen ugovor o zaštiti osobnih podataka i koji su ugovorno obvezani na isti standard zaštite osobnih podataka kao ponuđač.  

Korisnik uvijek ima pravo na besplatni uvid, kopiranje, dopune odn. ispravke danih osobnih podataka kojima raspolažemo te brisanja osobnih podataka koji se na njih odnose. Za informacije o brisanju, izmjenama ili korištenju vaših osobnih podataka obratite se na: [email protected].

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA DJECE

Svi korisnici koji su mlađi od 15 godina mogu nam posredovati osobne podatke putem naše mrežne stranice (ili na drugi način) samo uz dopuštenje (privolu odn. odobrenje) nositelja roditeljske odgovornosti za dijete (jednog od roditelja ili skrbnika).

Ponuđač u skladu s važećim zakonodavstvom ne smije primati narudžbe od nekoga za koga zna ili sumnja da je osoba mlađa od 15 godina, a da za to nema izričito dopuštenje njenih roditelja ili skrbnika. Ponuđač bez izričitog dopuštenja roditelja ili skrbnika ne smije primati nikakve osobne podatke koje se tiču maloljetnih osoba. Isto tako, ponuđač ne smije trećoj osobi odavati podatke dobivene od maloljetnih osoba; iznimka su roditelji odnosno skrbnici.

U takvim slučajevima ponuđač može poduzeti razumne napore da primjenom dostupne tehnologije provjeri je li nositelj roditeljske odgovornosti za dijete dao svoju privolu.

 

NARUČIVANJE I KUPNJA PROIZVODA

Mrežna stranica www.bestway.hr korisnicima omogućuje kupnju proizvoda 24 sata na dan, svakoga dana u godini. Za kupnju naših proizvoda nije potrebna registracija, jer korisnik osobne podatke upiše u blagajni.

Proizvodi su detaljno predstavljeni u ponudi koja je dostupna na mrežnoj stranici ponuđača. Ponuđač na mrežnoj stranici ima definirane karakteristike te cijenu proizvoda, zalihe, eventualne popuste i akcije, načine naručivanja i plaćanja te prava kupaca. Kupac je prije potvrđivanja narudžbe upoznat s ovim uvjetima poslovanja i kod naručivanja daje svoju suglasnost. Kupac je upoznat s time da se potvrđivanjem uvjeta poslovanja i naručivanjem proizvoda kupoprodajni ugovor smatra sklopljenim.

Registrirani ili neregistrirani korisnici mogu izvršiti kupnju na mrežnoj stranici, pri čemu upravitelj od vas u tu svrhu prikuplja sljedeće podatke:

 • elektronička adresa,
 • ime i prezime,
 • adresa,
 • država,
 • telefonski broj.

Podaci koji se prikupljaju prilikom kupnje proizvoda, prikupljaju se u svrhe ispunjavanja naših ugovornih obveza te ostvarivanja prava iz ugovornog odnosa, uključujući rješavanje eventualnih reklamacijskih zahtjeva te za dostavu kupljenog proizvoda. Pravnu podlogu za obradu tih podataka predstavlja naš ugovorni odnos s vama. Za obavljanje kupnje na našoj mrežnoj stranici, obrada tih podataka je nužna i vrši se već na temelju ulaska u ugovorni odnos s nama. Ako zahtijevane podatke ponuđač ne želi posredovati, ponuđač mu ne more osigurati kupnju proizvoda.

 

POTVRĐIVANJE NARUDŽBE:

Nakon autorizacije narudžbe, korisnik u svoj pretinac e-pošte primi poruku da je njegova narudžba uspješno autorizirana i predana. O daljnjim koracima u vezi s narudžbom bit će obaviješten putem e-pošte.

 

Kad korisnik preda narudžbu, preusmjerava se na mrežnu stranicom porukom da je njegova narudžba prihvaćena. Kupoprodajni ugovor na daljinu između kupca i ponuđača je sklopljen kad korisnik odn. kupac potvrdi narudžbu. Ugovor se sklapa isključivo na hrvatskom jeziku.

 

Na upisanu e-mail adresu (adresa elektroničke pošte korisnika) dobit ćete potvrdu o narudžbi sa svim podacima u vezi s vrstom proizvoda i količinom koju ste izabrali, te konačnom cijenom i datumom dostave. Dobivene narudžbe tretiraju se kao neopozive i bit će izvršene. Predavanjem narudžbe kupac potvrđuje svoju suglasnost s općim uvjetima uporabe i bezuvjetno ih prihvaća u cijelosti.

Narudžba se zajedno s izdanim računom čuva u arhivu ponuđača 10 godina u fizičkom obliku. Ponuđač u sustavu elektroničkog trgovanja ne odgovara za eventualne gubitke koji mogu biti uzrokovani prekidom, promjenom, uklanjanjem ili nedostupnošću usluge elektroničkog trgovanja.

PRIJAVA NA E-NOVOSTI

U skladu sa Zakonom o elektronski komunikaciji / Zakonom o elektroničkoj komunikaciji, ponuđač vam na adresu elektroničke pošte, koju korisnik navede prilikom naručivanja, šalje e-novosti koje sadrže informacije, novosti u ponudi i dodatne pogodnosti, pri čemu tu opciju odabire sam korisnik. Elektroničke novosti šaljem povremeno i po potrebi.

Upisom korisnikove elektroničke poruke i klikom na »Prijavite se« korisnik izričito daje svoju privolu za slanje željenih novosti na unesenu adresu elektroničke pošte. Upravitelj stranice obvezuje se da će s osobnim podacima korisnika postupati odgovorno i s poštovanjem. Upravitelj pritom dodatno naglašava da će osim podataka u poljima za unos, zabilježiti i IP adresu računala korisnika, s kojeg je korisnik napravio prijavu, te da će također prikupljati podatke o vremenu otvaranja poslanih poruka.

Upravitelj osobne podatke korisnika prikuplja za svrhe neposredne prodaje te obavještavanja o novostima i posebnim ponudama. Upravitelj će dobivene osobne podatke čuvati sve dok korisnik na zatraži brisanje, odnosno se dok se korisnik ne odjavi s e-novosti. Upravitelj korisnicima jamči da dobivene osobne podatke ni s kim neće dijeliti.

Biranjem opcije e-novosti, korisnik dopušta obradu svojih osobnih podataka za svrhe slanja e-novosti, s kojih se korisnik u bilo kojem trenutku može odjaviti putem elektroničke pošte, na način da pošalje e-mail na adresu: [email protected].

RAZGOVOR UŽIVO I KOMUNIKACIJA S PONUĐAČEM

Naša mrežna stranica vam osim kontaktnih podataka, koji su objavljeni na našoj mrežnoj stranici (poštanska adresa, elektronička adresa, telefonski broj), nudi također chat uživo, pri čemu u svim navedenim slučajevima, kad korisnik ponuđaču pošalje određeno pitanje odn. informaciju, ponuđač njegove podatke obrađuje isključivo u svrhe pripreme odgovora na postavljeno pitanje odn. upit, ili za posredovanje zahtijevanih informacija.

U tu svrhu ponuđač prikuplja samo one osobne podatke korisnika koje korisnik dobrovoljno posreduje ponuđaču. Svi podaci koji se prikupljaju putem naše mrežne stranice ili su ponuđaču posredovani na drukčiji način (putem telefona), prikupljaju se u svrhu pružanja usluga naše mrežne trgovine te u svrhe naše interne administracije i vođenja našeg poslovanja.

 

NAGRADNE IGRE

Ponuđač korisnicima povremeno nudi mogućnost sudjelovanja u nagradnim igrama, pri čemu ponuđač osobne podatke, koje mu korisnik posreduje prilikom izvedbe nagradne igre, obrađuje u svrhe izvedbe nagradne igre. Svi prikupljeni podaci se po završetku nagradne igre brišu, osim u slučaju kad korisnik da izričitu privolu da mu na kontaktne podatke, navedene kod prijave na nagradnu igru ponuđač šalje reklamne poruke o ponudama.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri korisnik dopušta obradu svojih osobnih podataka za svrhe izvedbe nagradne igre, is koje se korisnik u bilo kojem trenutku može odjaviti putem elektroničke pošte, tako da pošalje e-mail na: [email protected].

 

FACEBOOK, YOUTUBE I INSTAGRAM

Upravitelj mrežne stranice bestway.hr korisnicima omogućuje da na računima upravitelja na društvenim mrežama, kao što su Youtube, Facebook i Instagram, stupe neposredno u dodir s ponuđačem putem funkcija koje navedene društvene mreže pružaju, i to komentiranjem, slanjem poruka i  chatom. Sve informacije koje upravitelj na ovoj podlozi dobije od strane korisnika, upravitelj i izvršitelji obrade obrađivat će isključivo za svrhe obrade korisnikovog pitanja, zahtjeva odn. informacije.

Upravitelj na ovom mjestu izričito i dodatno upozorava da nema utjecaja na opseg, prirodu i svrhu obrade vaših osobnih podataka koje obavlja ponuđač usluge društvene mreže, zato vas na ovom mjestu upućujemo na politike privatnosti ponuđača usluga društvenih mreža.

 

Politike privatnosti dostupne su na donjim poveznicama:

 

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875/

Youtube: https://www.youtube.com/howyoutubeworks/user-settings/privacy/

 

 

 1. RAZDOBLJE ČUVANJA PODATAKA

Upravitelj i izvršitelji obrade korisnikom mrežne stranice bestway.hr jamče da će osobne podatke korisnika čuvati onoliko dugo koliko je to nužno za ispunjavanje svrhe zbog koje su pojedini podaci bili prikupljeni i dalje korišteni. Po isteku vremena čuvanja, upravitelj i izvršitelji obrade vaše osobne podatke učinkovito i trajno brišu odn. anonimiziraju ih tako da identifikacija korisnika nije više moguća.

Osobne podatke koje upravitelj i izvršitelji obrade obrađuju na temelju zakona, čuvaju tijekom razdoblja koje propisuje zakonodavstvo. Sve osobne podatke koje upravitelj i izvršitelji obrade obrađuju zbog izvršenja ugovornog odnosa s korisnikom, čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje ugovora te dalje tijekom razdoblja trajanja roka zastare za zahtjeve iz sklopljenog ugovora, osim u slučaju spora u vezi s ugovornim odnosima.

Sva ugovorna dokumentacija, koja obuhvaća račune, knjižna odobrenja, potvrđene ponude, narudžbe i slično, čuva se 10 godina. U slučajevima drukčijih zakonskih rokova čuvanja dokumentacije kao što su na primjer računovodstveni i porezni podaci rok čuvanja iznosi 10 godina i tijekom tog vremena je obrada tih podataka ograničena.

 

Sve osobne podatke koje upravitelj i izvršitelji obrade dobiju na temelju privole korisnika u slučajevima prijave na e-novosti i slično, čuvamo do 10 godina odn. do opoziva te privole od strane korisnika. Upravitelj se obvezuje da će postojanje svrhe obrade osobnih podataka provjeravati u redovnim vremenskim intervalima, pri čemu će podatke prije isteka 10 godina odn. prije isteka privole korisnika izbrisati samo ako je postignuta svrha obrade osobnih podataka ili ako tako određuje zakon.

 

 1. RAZDOBLJE ČUVANJA PODATAKA

Upravitelj osobnih podataka mrežne stranice bestway.hr obvezuje se da će sve dobivene osobne podatke brižljivo čuvati i neće ih posredovati trećim neovlaštenim osobama bez izričite privole korisnika, osim u slučajevima kad te podatke od upravitelja zahtijevaju nadležna državna tijela, koja za takav zahtjev imaju podlogu u zakonu, i u slučajevima kad postoji sumnja zlouporabe u poslovanju od strane korisnika mrežne stranice bestway.hr.

Osim navedenoga, upravitelj sve korisnike mrežne stranice bestway.hr obavještava da njihove osobne podatke može proslijediti svojim poslovnim partnerima (ugovornim izvršiteljima obrade), koji osobne podatke korisnika, koji su im povjereni, obrađuju isključivo u ime upravitelja i u granicama ovlaštenja upravitelja, te u skladu sa svrhama koje su navedene u predmetnoj politici privatnosti. Izvršitelji obrade dobivene osobne podatke brižljivo štiti i čuva ih onoliko dugo koliko je potrebno da se ostvari svrha zbog koje su podaci prikupljeni te ih ujedno ne smiju koristiti za vlastite namjene.

Upravitelj se obvezuje da osobne podatke korisnike neće posredovati ili prenositi u treću državu izvan Europske unije ili u međunarodnu organizaciju bez odgovarajućeg stupnja zaštite osobnih podataka.

 

 1. PRAVA KORISNIKA

Svaki korisnik mrežne stranice bestway.hr kod uporabe mrežne stranice ima sljedeća prava:

PRAVO NA OPOZIV PRIVOLE

Svaki korisnik koji je dao izričitu privolu za obradu osobnih podataka (bez obzira na svrhu), ima pravo svoju privolu u bilo kojem trenutku opozvati, a da to ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka koja se na temelju privole izvodila do opoziva privole. 

Opoziv privole za obradu osobnih podataka za korisnika nema negativnih posljedica ili sankcija. Ipak, moguće je da upravitelj korisniku nakon opoziva privole za obradu osobnih podataka možda neće više moći pružati pojedine ili više svojih usluga, ako je riječ o uslugama koje se bez osobnih podataka ne mogu pružati.

PRAVO PRISTUPA OSOBNIM PODACIMA

Svaki korisnik mrežne stranice bestway.hr ima pravo od upravitelja dobiti informaciju o tome obrađuju li se osobni podaci u vezi s njime te mu upravitelj mora omogućiti pristup osobnim podacima i određenim informacijama u vezi sa samom obradom podataka, i to o svrhama obrade, o vrsti osobnih podataka, o korisnicima, o razdobljima čuvanja odn. mjerilima za određivanje razdoblja čuvanja, o postojanju prava na korigiranja ili brisanje podataka, o pravu na ograničenje i prigovor na obradu, o pravu pritužbe nadzornom tijelu,  o izvoru podataka, ako podaci nisu prikupljeni od korisnika, o postojanu automatiziranog donošenja odluka, uključujući oblikovanje profila, razlozima za njega te značenju i posljedicama takve obrade za vas, te druge informacije u skladu s člankom 15. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

PRAVO ISPRAVKA OSOBNIH PODATAKA

Svaki korisnik mrežne stranice bestway.hr ima pravo zahtijevati da upravitelj bez nepotrebnog odgađanja ispravi netočne osobne podatke u vezi s korisnikom. Korisnik ima, uzimajući u obzir svrhe obrade, pravo na dopunjavanje nepotpunih podataka, uključujući prilaganje izjave o dopuni.

PRAVO BRISANJA OSOBNIH PODATAKA (»PRAVO NA ZABORAV«)

Svaki korisnik mrežne stranice bestway.hr ima pravo zahtijevati da upravitelj bez nepotrebnog odgađanja izbriše osobne podatke u vezi s njime. Upravitelj na temelju takvog zahtjeva mora bez nepotrebnog odgađanja izbrisati osobne podatke korisnika, kad postoji jedan od sljedećih razloga:

 • osobni podaci nisu više potrebni za svrhe za koje su bili prikupljeni ili drukčije obrađeni,
 • ako korisnik opozove privolu na temelju koje se vrši obrada podataka, a za obradu ne postoji druga pravna podloga,
 • ako korisnik ima prigovor na obradu, a za obradu podataka ne postoje nikakvi važniji zakonski razlozi,
 • osobni podaci su bili obrađivani nezakonito,
 • osobni podaci se moraju izbrisati radi ispunjenja pravnih obveza u skladu s pravom EU ili pravom države članice, koje vrijedi za ponuđača,
 • osobni podaci su bili prikupljeni u vezi s ponudom usluga informacijskog društva.

PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE

Svaki korisnik mrežne stranice bestway.hr ima pravo zahtijevati da upravitelj ograniči obradu, kad postoji jedan od sljedećih razloga:

 • ako korisnik poriče točnosti podataka, i to u razdoblju u kojem je upravitelj u mogućnosti provjeriti točnost osobnih podataka,
 • ako je obrada nezakonita, a korisnik umjesto brisanja osobnih podataka zahtijeva ograničenje obrade osobnih podataka,
 • ako upravitelj osobne podatke više ne treba za svrhe obrade, ali ih korisnik treba za ostvarivanje, izvršenje i obranu pravnih zahtjeva,
 • ako je korisnik uložio prigovor u vezi s obradom osobnih podataka, sve dok se ne provjeri prevladavaju li razlozi upravitelja nad razlozima korisnika na kojega se osobni podaci odnose.

PRAVO PRENOSIVOSTI PODATAKA

Svaki korisnik mrežne stranice bestway.hr ima pravo zahtijevati da primi svoje osobne podatke koje je posredovao upravitelju, u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu, te ima pravo da te podatke posreduje drugom upravitelju, a da ga upravitelj u tome ne sprječava, i to kada:

 • se obrada temelji na privoli ili na ugovoru i
 • se obrada izvodi automatiziranim sredstvima.

U ostvarivanju navedenog prava svaki korisnik ujedno ima pravo na prenosivost odn. pravo da se osobni podaci neposredno prenesu od jednog upravitelja drugome, kada je to tehnički izvedivo.

PRAVO NA PRIGOVOR NA OBRADU

U slučajevima kada se obrada osobnih podataka temelji na zakonitim interesima upravitelja, svaki korisnik ima pravo, na temelju razloga povezanih s korisnikovim posebnim položajem, u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka. U navedenom slučaju, upravitelj i izvršitelji obrade će nastaviti s obradom osobnih podataka korisnika samo u slučaju ako dokažu nužnu legitimne razloge za obradu tih osobnih podataka, koje će prevladavati nad interesima, pravima i slobodama korisnika, ili korištenjem za ostvarivanje, izvršenje ili obranu pravnih zahtjeva.

PRAVO ULAGANJA PRITUŽBE NADOZORNOM TIJELU

U slučajevima kad korisnik sumnja da u obradi njegovih osobnih podataka dolazi do kršenja zakonodavstva s područja zaštite osobnih podataka, ima pravo uložiti pritužbu Informacijskom povjereniku Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija, ili na telefonski broj: 00 386 (0)1 230 97 30 odn. na adresu elektroničke pošte: [email protected].

U slučajevima pritužbe, upravitelj za potrebe pouzdane identifikacije u slučaju ostvarivanja prava u vezi s osobnim podacima, od korisnika može zahtijevati dodatne podatke. Upravitelj može odbiti zahtjev korisnika samo u slučaju da dokaže da pojedinca ne može pouzdano  identificirati.

Upravitelj se obvezuje da će na zahtjev korisnika, kojim on ostvaruje prava u vezi s osobnim podacima, odgovoriti bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva korisnika.

 

 1. DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije u vezi s ovim Općim uvjetima uporabe korisnici nam se mogu obratiti elektroničkom poštom, na adresu: [email protected].

 

 1. OBJAVA PROMJENA POLITIKE PRIVATNOSTI

Upravitelj mrežne stranice bestway.hr obvezuje se da će svaka promjena politike privatnosti biti objavljena na ovom mrežnom mjestu. Uporabom mrežne stranice bestway.hr korisnik potvrđuje da prihvaća i suglasan je s cjelokupnim sadržajem politike privatnosti.