Pravila in pogoji nagradne igre

1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre “Objavi najbolj noro sliko z izdelkom Bestway® in zadeni SUP”, je podjetje Lira d.o.o, Dekani 7b, 6271 Dekani, (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra poteka od 31.7.2020 do 9.8.2020, organizator si ob nizkem številu prijav pridržuje podaljšanje nagradne igre in sicer do vključno 31.8.2020 do 20:00. Nagradna igra poteka na družabnem omrežju Instagram na naslovu https://www.instagram.com/bestwayslovenija/. Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka ali Instagrama in ni povezana s Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejme organizator nagradne igre.

2. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (fizične osebe). Mlajši od 18 let morajo pridobiti dovoljenje staršev za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri bodo sodelovali vsi, ki so izpolnili navodila, ki jih zahteva objava. Sodelovanje v nagradni igri ni možno za zaposlene v podjetju Lira d.o.o. in njihove ožje družinske člane.

3. Potek nagradne igre in razglasitev nagrajencev

Na Instagram objavi sliko z Bestway izdelkom in na sliki in pod objavo označi Instagram profil @bestwayslovenija in #AreYouBestway in sodeluj v žrebanju za glavno nagrado SUP Oceana Hydro-Force™. Izbor štirih potencialnih nagrajencev bo objavljen na Instagram storijih Bestway profila.

Nagradna igra se konča 31.8.2020 ob 20:00, organizatorji bodo med vsemi ustrezno prijavljenimi izbrali 4 nagrajence, ki se bodo potegovali za glavno nagrado z glasovanjem občinstva na Instagram storijih. Zmagovalca, ki bo prejel največ glasov bomo razglasili 3.9 z objavo na Facebook strani in Instagram storiju Bestway Slovenija

Vsi sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo, da lahko objavimo njihovo ime in priimek oz. uporabniško ime, s katerim so sodelovali v nagradni igri, na Facebook in Instagram stran https://www.facebook.com/BestwaySlovenija in https://www.instagram.com/bestwayslovenija/, dodatno pa jih o nagradi obvestimo tudi preko zasebnih sporočil.

4. Rezultati žrebanja, nagrade in prevzem nagrad

Nagrajenec bo objavljen na Facebook in Instagram strani podjetja Lira d.o.o. Pred izročitvijo nagrad mora organizator s strani nagrajenca v roku treh (3) dni po razglasitvi prejeti potrebne osebne podatke: ime in priimek, naslov, telefonsko številko in davčno številko. V kolikor nagrajenec ne pošlje podatkov v tem roku, se žrebanje ponovi.

Posredovanje vseh teh podatkov na e-pošto ali preko zasebnega sporočila je pogoj za izročitev nagrade prejemniku. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, zamenjava nagrade ni mogoča.

5. Nagrada

SUP Oceana Hydro-Force™ vam pošljemo po pošti, najkasneje v roku enega (1) tedna po prejemu zahtevanih podatkov s strani nagrajenca na mail info@bestway.si ali preko zasebnega sporočila.

6. Davki in akontacija dohodnine

Nagrajena oseba je po zakonu davčni zavezanec. Organizator nagradne igre Lira d.o.o. se zavezuje poravnati akontacijo dohodnine v primeru, da gre za posamezno nagrado, katera vrednost presega 42 €. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

7. Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje družabnega omrežja Facebook ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

8. Pravila nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so na voljo na spletni strani strani organizatorja: www.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook in Instagram strani https://www.facebook.com/BestwaySlovenija https://www.instagram.com/bestwayslovenija/ , vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre.

9. Varovanje osebnih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov. Organizator nagradne igre si pridružuje pravico do uporabe podatkov pridobljenih z nagradno igro v marketinške namene. Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo s podatki udeležencev ravnal skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli zahtevajo vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave njihovih osebnih podatkov za promocijske namene, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Dekani, 27.7.2020
Lira d.o.o.

KUPON ZA 5% POPUST 


je le prva izmed ugodnosti, ki jo ponujamo novim vpisnikom.

S prijavo v Bestway Klub, boste zmeraj prvi izvedeli za akcije, popuste,

novosti in nagradne igre, ki jih bomo prirejali, občasno pa boste prejeli KUPONE,

z ekskluzivnimi POPUSTI, ki bodo na voljo samo Vam.

Prijavite se in prejmite KUPON S 5% POPUSTOM na svoj e-naslov.