slo hrv
Podpora
Telefon 051 609 040 Email [email protected]
Pomoč pri nakupu

Ne najdete ključne informacije in imate še vedno odprta vprašanja? Pišite nam ali nas pokličite. Vedno smo vam na voljo.

Uvjeti Poslovanja

OPĆI UVJETI UPORABE

 

Vlasnik i upravitelj mrežne stranice www.bestway.hr je: LIRA, grosist igrač, poletnega in novoletnega programa, d.o.o., Koper (u nastavku: »upravitelj odn. ponuđač«). Mrežna trgovina Bestway je informacijski sustav namijenjen predstavljanju i prodaji proizvoda kupcu. Na mrežnoj stranici www.bestway.hr korisnicima omogućujemo jednostavnu kupnju bazenske tehnike, dodataka za ljeto i slobodno vrijeme te dodatne opreme.

 

Puni naziv tvrtke: LIRA, grosist igrač, poletnega in novoletnega programa, d.o.o., Koper

Skraćeni naziv tvrtke: LIRA d.o.o.

Adresa: Dekani 7B, 6271 Dekani, Slovenia

Porezni broj: SI 27967620

Matični broj: 5781302000

 

Poduzeće je upisano u Poslovni registar Slovenije na dan 2. 8. 1993.
Tijelo upisa: Okružni sud u Kopru
Osnovni kapital: 125.187,00 EUR
Društvo je obveznik PDV-a
Transakcijski račun: SI56290000053369742, SWIFT: BACXSI22. Otvoren u: UniCredit Banka Slovenija d.d., Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija.

IBAN: HR6424070001100219849, SWIFT: OTPVHR2X. Račun je otvoren u: OTP banka d.d. Hrvatska.

Kontaktni telefonski broj: 098 98 67 473

Kontaktna adresa elektroničke pošte: [email protected]

 

Opći uvjeti poslovanja i uporabe mrežne stranice www.bestway.hr (u nastavku: bestway.hr) sastavljeni su u skladu s Obligacijskim zakonikom (OZ)/Zakonom o obveznim odnosima, Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-1)/Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)/Zakonom o zaštiti osobnih podataka, Uredbom 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u obradi osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (ES) br. 95/46/ES (GDPR), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT)/Zakonom o elektroničkom poslovanju na tržištu, Zakonom o elektronskem poslovanju i elektronskem podpisu (ZEPEP)/Zakonom o elektroničkom poslovanju i elektroničkom potpisu, Zakonom o avtorskih i sorodnih pravicah (ZASP)/Zakonom o autorskim i srodnim pravima te Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2)/Zakonom o elektroničkim komunikacijama.

Uvjeti uređuju rad mrežne stranice bestway.hr te odnos između korisnika (u nastavku: korisnici) i kupaca robe ili usluga (u nastavku: kupci).

 

 1. PONUDA I IZVOR

Cjelokupna ponuda ponuđača detaljno je predstavljena u ponudi koja je dostupna na mrežnoj stranici bestway.hr. Ponuđač na mrežnoj stranici ima definirane karakteristike i cijenu proizvoda, stanje zaliha, eventualne popuste i akcije, načine naručivanja i plaćanja te prava kupaca. Kupac je prije potvrđivanja narudžbe upoznat s ovim uvjetima poslovanja te se prilikom naručivanja s njima slaže. Kupac je upoznat s time da se potvrđivanjem uvjeta poslovanja i naručivanja proizvoda prodajni ugovor smatra sklopljenim. Ponuda, koja se nalazi na mrežnoj stranici bestway.hr, može se zbog prirode poslovanja svakodnevno mijenjati.

Ponuđač odgovara za kvalitetu robe ili izvedbu usluge. Ponuđač ujedno odgovara za eventualne pritužbe ili posljedice, koje bi mogle nastati kad korisnik koristi robu ili uslugu. Za izvedbu usluga ili prodaju robe i s time povezne eventualne pritužbe, u cijelosti je odgovoran ponuđač.

Fotografije, slike ili snimke, koje su objavljene u okviru ponuda, vlasništvo su ponuđača ili njegovih dobavljača ili poslovnih partnera, ili su samo simbolični i ne pružaju detaljne karakteristike proizvoda ili usluge te mogu prikazivati simboličnu ili stvarnu uslugu, ponudu, poduzeće ili robu.

 1. KORIŠTENJE MREŽNOG MJESTA (ODGOVORNOST PONUĐAČA I KORISNIKA)

Korisnik mrežne stranice bestway.hr dužan je napustiti mrežno mjesto u slučaju da nije suglasan s ovim uvjetima poslovanja.

Korištenje mrežnog mjesta bestway.hr znači pregledavanje sadržaja na toj mrežnoj stranici, a može značiti također:

 • ispunjavanje obrazaca na mrežnoj stranici,
 • naručivanje proizvoda na mrežnoj stranici,
 • registraciju kupca,
 • korištenje mrežne aplikacije,
 • mogućnost komentiranja kupaca,
 • druge vrste uporabe ovisno o sadržaju mrežnog mjesta.

Ponuđač mrežne stranice bestway.hr u svom poslovanju:

 • poštuje načela zakonitosti i poštenosti u upravljanju mrežnom stranicom i u prodaji proizvoda.
 • postupa u skladu s dobrim poslovnim običajima i u ispunjavanju svojih obveza slijedi brižljivost dobrog stručnjaka.
 • poštuje načelo jasnoće te ovim uvjetima poslovanja jasno i razumljivo obavještava kupce o njihovim pravima.
 • poštuje načelo proporcionalnosti u obradi osobnih podataka.

Ponuđač obrađuje samo one osobne podatke koji su po opsegu primjereni u odnosu na svrhe za koje se prikupljaju i po potrebi dalje obrađuju. Zaštitu osobnih podataka prodavač je uredio u Uvjetima privatnosti koji su objavljeni na mrežnoj stranici i kupci su s njima unaprijed upoznati.

Svi korisnici mrežnog mjesta bestway.hr koriste ovu mrežnu stranicu odgovorno i bez uzrokovanja štete, a prije svega je zabranjeno:

 • kršiti autorska prava trećih osoba odnosno kršiti druga prava intelektualnog vlasništva trećih osoba,
 • kršiti osobna prava trećih osoba (vjerska, politička uvjerenja, zdravstveno stanje i druga zakonom zaštićena prava),
 • poticati neprijateljstvo ili nasilne radnje,
 • poticati konzumaciju nedopuštenih supstanci,
 • poticati pecanje na mreži (phishing),
 • namjerno širiti viruse, crve, nedostatke, trojanske konje, oštećene datoteke, podvale ili druge sadržaje odnosno elemente destruktivne ili zavaravajuće prirode,
 • koristiti mrežno mjesto s ciljem nezakonite razmjene datoteka pomoću naprednog mrežnog povezivanja jednakovrijednih računala (peer-to-peer),
 • koristiti sustav za rudarenje bitcoina i drugih elektroničkih valuta,
 • izvoditi druge radnje koje krše ili potiču postupanje koje označava kršenje kaznenih propisa ili drugih važećih propisa i prava trećih osoba.

Ponuđač odgovara za rad mrežne stranice i sadržaja koje nudi, osim u slučajevima više sile ili drugih uzroka na koje nema utjecaja. Ponuđač se trudi otklanjati tehničke i sadržajne greške brzo, s ciljem omogućavanja neometane uporabe mrežne stranice i sadržaja.

Ponuđač ne preuzima odgovornost i kupac ne može zahtijevati eventualni povrat štete koju bi zbog toga mogao pretrpjeti, u sljedećim slučajevima:

 • šteta koju je kupac pretrpio zbog nepravilnog korištenja mrežnog mjesta ili zbog nepoštivanja ovih uvjeta poslovanja,
 • gramatičke greške u tekstovima,
 • ako mrežno mjesto ne radi 24 sata/7 dana tjedno 100%,
 • neprimjerenost sadržaja na mrežnoj stranici (sadržaji na mrežnoj stranici su informativne prirode i ni u kom slučaju ne mogu nadomjestiti mišljenja odgovarajućih stručnjaka, osim ako je to izričito napisano),
 • poveznice do mrežnih mjesta trećih osoba (za sadržaje na mrežnim mjestima trećih osoba prodavač ne preuzima odgovornost, ali se obvezuje da će pažljivo birati poveznice).

 

 1. KOMUNIKACIJA S PONUĐAČEM

Naša mrežna stranica vam osim kontaktnih podataka, koji su objavljeni na našoj mrežnoj stranici (poštanska adresa, elektronička adresa, telefonski broj), nudi također chat uživo odn. kontakt putem društvenih mreža, kao što su Facebook i Instagram, pri čemu u svim navedenim slučajevima, kad korisnik ponuđaču pošalje određeno pitanje odn. informaciju, ponuđač njegove podatke obrađuje isključivo za svrhe pripreme odgovora na postavljeno pitanje odn. upit ili za posredovanje zahtijevanih informacija.

 

 1. SKLAPANJE UGOVORA I RAČUN

Ponuđač nudi robu i usluge putem mrežne stranice. Kupac plaća iznos ponuđaču, a zajedno s robom ili uslugama dobije i račun. Poduzeće posluje na teritoriju Republike Slovenije.

U slučaju kupnje robe, između prodavača i kupca se sklapa ugovor na daljinu. Obavljenom kupnjom korisnik dobiva pristup svim podacima ugovora na daljinu. Kupoprodajni ugovor između ponuđača i kupca u mrežnoj trgovini bestway.hr sklopljen je u trenutku kad ponuđač kupcu pošalje prvu elektroničku poruku o statusu njegove narudžbe. O tog trenutka nadalje sve cijene i ostali uvjeti su određeni te vrijede za ponuđača i za kupca. Kupac je osoba s podacima koji su navedeni prilikom predavanja narudžbe, pri čemu kasnije mijenjanje podataka o kupcu nije moguće.

Kupoprodajni ugovor u obliku prve elektroničke poruke o predavanju i statusu narudžbe pohranjuje se u elektroničkom obliku na poslužitelj ponuđača.

 1. POSTUPAK REGISTRACIJE I POSTOPAK KUPNJE PROIZVODA

Mrežna stranica bestway.hr korisnicima omogućuje da kupnju proizvoda obave kao »gost« ili kao »registrirani korisnik«. Mogu se registrirati korisnici koji su na dan registracije stari bar 16 godina.

Korisnik se prilikom potvrđivanja narudžbe slaže da se kupnja izvede putem ugovora na daljinu, pri čemu se ugovor sklapa na hrvatskom jeziku.

Kupac može zahtijevati (pismeno, elektroničkim putem odn. osobno) ugovor na daljinu, koju od strane ponuđača može primiti poštom, na svoju adresu, ili u elektroničkom obliku, putem elektroničke poruke.

POSTUPAK KUPNJE:

Kupac izbere proizvod tako da klikne na njega. Nakon klika mu se pojavi obavijest da je proizvod dodao u košaricu. Kupac ima dvije mogućnost. Može nastaviti kupnju klikom na gumb „Nastavi s kupnjom“ ili pregledati košaricu klikom na gumb „Pregledaj košaricu“. Kad kupac klikne na gumb „Pregledaj košaricu“ ili na košaricu tijekom kupnje, dolazi na prvi korak kupnje. U košarici može urediti kupnju (dodavati ili uklanjati proizvode) ili očistiti košaricu. Klikom na gumb „Ažuriraj košaricu“, kupac osvježi košaricu s promjenama. Na ovom mjestu kupac također može iskoristiti kod za popust. U desnom kutu kupcu su dostupni sažeti podaci narudžbe. Klikom na gumb „Na blagajnu“ kupac prelazi na drugi korak, gdje unese svoje podatke i kreira račun (kod sljedeće kupnje). Nakon unosa podataka i načina dostave, klikne na gumb „Sljedeća“ i prelazi na treći korak gdje izabere „Način plaćanja“ i na tom mjestu također može iskoristiti kod za popust. Kupac na koncu potvrdi narudžbu s obvezom plaćanja tako da potvrdi suglasnost s uvjetima poslovanja i privatnosti te, ukoliko to želi, izabere mogućnost primanja e-novosti i klikne na gumb „Predaj narudžbu“.

REGISTRACIJA KORISNIKA:

Korisnik uvijek ima mogućnost da se registrira u »Moj račun«, što korisniku osigurava mogućnost uvida u povijest kupnji, pregled proizvoda koje je označio kao »moje želje« i prati zalihu proizvoda koji se trenutno ne mogu isporučiti. Korisnik se registrira na način da posreduje svoje osobne podatke, i to elektroničku adresu, ime i prezime, adresu za dostavu i lozinku. Korisničko ime dodjeljuje bestway.hr i predstavlja elektroničku adresu korisnika. Registracijom se korisniku omogućuje kupnja te ujedno bilježenje njegove povijesti kupnje na mrežnoj stranici bestway.hr.

Kupac je dužan prilikom i nakon registracije posredovati točne i istinite podatke, pri čemu je zabranjena bilo kakva zlouporaba tuđih osobnih podataka. Dalje je kupac dužan pažljivo čuvati dobiveno korisničko ime i geslo, i ne smije ga posredovati trećim osobama. Kupac je upoznat s time da prodavač u slučaju uporabe neistinitih podataka ili zlouporabe tuđih osobnih podataka poduzme odgovarajuće pravne postupke protiv njega.

Nakon predavanja narudžbe, korisnik u svoj pretinac e-pošte dobije poruku da je njegova narudžba bila uspješno predana. O daljnjim koracima u vezi s narudžbom, korisnika se obavještava putem e-pošte.

 

Ponuđač radi provjere podataka ili osiguravanje točnosti isporuke može nazvati kupca na njegov kontaktni telefonski broj. Kod potvrde narudžbe ponuđač obavijesti kupca elektroničkom poštom o predviđenom roku dostave. Ugovor o kupnji naručenih artikala između kupca i ponuđača na ovom stupnju je nepovratno sklopljen. Cijene vrijede u trenutku predavanja narudžbe i nemaju unaprijed određenu valjanost.

Ako kupac na poziv prodavača nije podmirio iznos, odn. platio unaprijed po prethodnom predračunu, kao jamstvo za pouzdanost sklapanja posla, smatra se da kupac nije primio ponudu i da ugovor nije bio sklopljen, o čemu ponuđač odmah obavijesti kupca.

 1. CIJENA PONUDE

Cijene proizvoda na mrežnoj stranici www.bestway.hr izražene su u eurima (EUR), s uključenim PDV-om.

Cijene vrijede za sve kupce, ali samo u vrijeme trajanja pojedine ponude i u slučaju plaćanja navedenih u ovim uvjetima, te samo na mrežnoj stranici bestway.hr. Ponuđač cijene može mijenjati i vrijede odmah kod objave, a kod već potvrđenih narudžbi ostaju važeće cijene iz narudžbe.

Troškovi slanja proizvoda nisu uključeni u cijenu te ih plaća kupac. Cijena dostave se izračuna u mrežni trgovini.

Popusti i promocijski kodovi se međusobno ne zbrajaju.

Cijena za kupnju proizvoda i cijena troškova slanja jasno su vidljivi kod narudžbe i na računu koji prima kupac kod kupnje proizvoda. Cijene i eventualni popusti vrijede na dan predavanja narudžbe.

Fotografija i stvarni izgled artikla mogu se razlikovati.

Ponuđač zadržava pravo na promjenu cijena te pravo na grešku kod objave cijene.

Za svaku obavljenu kupnju izdajemo račun u skladu s važećim zakonodavstvom. Računi se šalju elektronički.

 

 1. NAČINI PLAĆANJA

Svaka kupnja preko mrežne stranice bestway.hr sigurna je i jednostavna. Kupac se prilikom naručivanja mora pobrinuti da su njegovi podaci pravilni i sigurni, bez obzira na način plaćanja, jer tako omogućuje dostavu na pravu adresu u predviđenom roku.

Ponuđač kupcu omogućuje plaćanje narudžbe na sljedeće načine:

Plaćanje putem UPN naloga (po predračunu): Nakon narudžbe kupcu se na njegov naslov šalju svi podaci za uplatu, koju kupac može izvršiti na pošti, u banci, mrežnoj banci i sl. Nakon uplate naloga kupcu se šalje proizvod i račun.

Plaćanje platnom karticom (Activa, MasterCard®, Visa, Visa Electron, American Express, BA Maestro, Diners Club:

Dostava naručenih proizvoda u našoj mrežnoj trgovini izvodi se u najkraćem mogućem roku i ovisi o raspoloživosti proizvoda. Proizvode ćemo dostaviti na adresu koju ste naveli prilikom registracije odn. tijekom kupnje. Preporučujemo vam da navedete adresu na kojoj se nalazite tijekom prijepodneva. Isto tako preporučujemo da napišete broj mobilnog telefona na kojem ste dostupni tijekom prijepodneva, jer će vas dostavljač nazvati i dogovoriti se s vama o načinu dostave. Telefonski broj koristi se samo radi bolje kvalitete dostave.

Narudžbe su u elektroničkom obliku pohranjena na poslužitelju i kupcu dostupna u svakom trenutku na njegovom korisničkom profilu (Moj račun).

ROK PLAĆANJA:

 • kod plaćanja platnom karticom – trenutno plaćanje,
 • preko UPN naloga – 2 radna dana;

kad rok plaćanja istekne, narudžba je automatski otkazana.

Ponuđač zadržava pravo da iz bilo kojih razloga povuče proizvod ili uslugu iz ponude. Zlouporaba kupnje je kažnjivo djelo.

SIGURNOST KUPNJE PLATNIM KARTICAMA

Kupnja platnom karticom je sigurna, jer se ponuđač brine za tehnološka i organizacijska sredstva za zaštitu prijenosa i pohranjivanja podataka te plaćanja. Zajamčene su sigurne autorizacije i transakcije platnim karticama koje se vrše u realnom vremenu, s trenutnim provjeravanjem podataka u bankama. Podaci o karticama NE pohranjuju se na poslužitelju.

 1. DOSTAVA

Prodavač će se pobrinuti da naručeni proizvodi budu dostavljeni na adresu koju je korisnik naveo prilikom postupka kupnje.

ROK DOSTAVE:

Rok dostave proizvoda koji su na zalihi je do najviše 7 radnih dana po primitku plaćanja odnosno narudžbe. U slučaju problema s dobavom izabranog proizvoda ili produljenja roka dostave, prodavač kupca o tome primjereno obavijesti i po potrebi s njim dogovori produljenje roka dostave ili zamjenu proizvoda, odnosno na drugi način udovolji zahtjevima odnosno potrebama kupca.

Rok dostave proizvoda koji nisu na zalihi je do najviše 30 radnih dana po primitku plaćanja odnosno narudžbe. U slučaju problema s dostavom izabranog proizvoda ili produljenja roka dostave, prodavač kupca o tome primjereno obavijesti i po potrebi s njim dogovori produljenje roka dostave ili zamjenu proizvoda  odnosno na drugi način udovolji zahtjevima odnosno potrebama kupca.

Kupac također može proizvode preuzeti osobno, na adresi:

LIRA d.o.o, Dekani 7B, 6271 Dekani, Slovenia

kontaktni broj telefona za osobno preuzimanje: 098 98 67 473

Uvjet za preuzimanje narudžbe je obavezno prethodno plaćanje. U sjedištu poduzeća ne može se podmiriti račun.

TROŠKOVI DOSTAVE:

Troškovi dostave ovise vrsti dostave koju je korisnik izabrao. Način dostave korisnik izabere prije potvrđivanja narudžbe, a kod opcija dostave naveden je i točan iznos takve dostave, koji je kasnije također obračunat na računu. Ponuđač u slučaju kupnje iznad 99,00 EUR ne obračunava dostavu i u tom slučaju je dostava besplatna.

Za dostavu narudžbi čija ukupna svota iznosi manje od 99,00 EUR, trošak dostave iznosi 8,99 EUR.

Ako prilikom dostave niste dostupni, paket će vas čekati u najbližoj poslovnici Pošte te ćete dobiti obavijest o pošiljci. Uvjeti vrijede za pošiljke u Hrvatskoj.

U slučaju posebnih akcija i kampanja, ponuđač korisnicima omogućuje besplatnu dostavu za sve kupnje kod kojih je to izričito navedeno.

 1. ČUVANJE OSOBNIH PODATAKA

Prilikom registracije korisnika odn. kupnje, kupac odn. korisnik ponuđaču dopušta prikupljanje, obradu i čuvanje posredovanih osobnih podataka, u skladu s važećim nacionalnim i europskim zakonodavstvom.

Ponuđač se obvezuje da će brižljivo i u skladu sa zakonodavstvom čuvati podatke korisnika mrežne stranice bestway.hr. Podaci se prikupljaju na temelju osobne privole pojedinca i onoliko dugo koliko je čuvanje tih podataka potrebno za postizanje svrhe obrade zbog koje su osobni podaci prikupljeni i dalje obrađivani.

Osobni podaci korisnika prikupljaju se u svrhe neometane izvedbe narudžbi odn. ponuda, komunikacije s korisnicima, statističku analizu s ciljem poboljšanja rada mrežne stranice i usluga te, ako korisnik tako odluči,  za slanje obavijesti, novosti i ponuda (putem e-maila), sve dok korisnik ne pošalje zahtjev za odjavu.

U te svrhe prikupljaju se sljedeći podaci:

 • IP adresa
 • ime i prezime
 • adresa prebivališta ili boravišta te adresa za dostavu
 • telefonski broj
 • e-mail adresa
 • vrijeme i datum registracije
 • arhiva komunikacije s mrežnom trgovinom

Ponuđač poštuje privatnost korisnika mrežne stranice bestway.hr i obvezuje se da će dobivene osobne podatke brižno čuvati i bez privole ih neće posredovati trećoj osobi, odnosno neće ih koristiti drukčije nego za gore navedene namjene, osim u slučajevima da te podatke zahtijeva nadležno državno tijelo koje za to ima zakonsku osnovu i u slučaju da postoji sumnja u zlouporabu u poslovanju od strane korisnika mrežne stranice. Ponuđač zadržava pravo posredovati podatke samo ugovornom izvršitelju obrade podataka. Dostavnoj službi Hrvatske pošte ponuđač će proslijediti ime i prezime korisnika, adresu za dostavu, telefonski broj i e-mail adrese korisnika, pri čemu korisnik izražava suglasnost posredovanjem tih podataka dostavnoj službi izborom takve dostave roba i potvrđivanjem narudžbe. 

Korisnik je također sam odgovoran za čuvanje osobnih podataka na način da se pobrine za sigurnost svog korisničkog imena i lozinke te adekvatnu programsku (protuvirusnu) zaštitu svog računala. Zbirka osobnih podataka zavedena je na mrežnoj stranici povjerenika za informiranje (www.ip-rs.si).

Korisnik ima pravo na besplatne informacije u vezi s time gdje može provjeriti pravilnost pohranjenih podataka.  Ako želite možete se obratiti na [email protected] i poslati nam svoj zahtjev e-poštom ili običnom poštom.  Nakon posredovanja informacija, svi popravci, blokiranja ili brisanja bit će izvedeni – ukoliko su u skladu sa zakonom.

 1. KOMUNIKACIJA PONUĐAČA S KORISNICIMA

Komunikacija s korisnicima bestway.hr odvija se putem preko mrežne stranice, elektroničkih poruka i telefonom.

 1. JAMSTVO

Jamstvo je obveza kojom se ponuđač obvezuje da će potrošaču besplatno zamijeniti robu, vratiti dio ili cijelu cijenu kupnje ako roba nema karakteristike koje su navedene u jamstvenom listu ili reklamnoj poruci, ili kada ne funkcionira besprijekorno.

Jamstveni rokovi pojedinih proizvoda u skladu su sa zakonom ili čak dulji. Upute za ostvarivanje jamstva su priložene svakom proizvodu posebno, pri čemu se smatra da je kupac upoznat s jamstvom najkasnije kod dostave proizvoda. Ako roba za koju je izdano jamstvo ne ispunjava specifikacije ili nema karakteristike navedene u jamstvenom listu ili reklamnoj poruci, potrošač može najprije zahtijevati otklanjanje greške. U slučaju ostvarivanja jamstva, kupac ima pravo od proizvođača zahtijevati da robu zamijene jednakom, novom i besprijekornom robom, ako ponuđač pogrešku nije otklonio u roku od ukupno 30 dana od primitka zahtjeva za otklanjanje greške. Ponuđač može 30-dnevni rok produljiti za dodatnih 15 dana pod uvjetom da ponuđač kupca o produljenu roka obavijesti i da razloge za takvo produljenje. Ako proizvođač u roku od 30 dana odn. izričito produljenog roka robu ne popravi ili ne zamijeni novom, potrošač može zahtijevati povrat cjelokupnog iznosa kupnje od proizvođača ili zahtijevati proporcionalno smanjenje iznosa kupnje.

Kupac može ostvariti jamstvo unutar jamstvenog roka na način da preda pismeni zahtjev na elektroničku adresu [email protected].

 

 1. ODGOVORNOST ZA SKRIVENE GREŠKE (REKLAMACIJA)

Kupac svoja prava s naslova stvarne greške može ostvariti ako o grešci obavijesti prodavača putem Centra za podršku Bestway u roku od 60 dana od trenutka kad je greška otkrivena. Kupac u obavijesti o grešci mora detaljnije opisati grešku i prodavaču omogućiti da pregleda stvar. Obavijest o grešci kupac može prodavaču dati osobno, putem Centra za podršku Bestway, o čemu mu prodavač mora izdati potvrdu. Prodavač ne odgovara za stvarne greške na robi koje se pokažu nakon što su prošle dvije (2) godine otkad je stvar izručena kupcu.

Greška je stvarna:

 • ako stvar nema karakteristike koje su potrebne za njenu normalnu uporabu ili za promet;
 • ako stvar nema karakteristike koje su potrebne za posebnu uporabu za koju je kupac kupuje, a koja je prodavaču bila poznata odnosno mu je morala biti poznata;
 • ako stvar nema karakteristike i svojstva koje su bile izričito ili prešutno dogovorene odnosno propisane;
 • ako je prodavač izručio stvar koja ne odgovara uzorku ili modelu, osim ako je uzorak ili model pokazan samo radi obavijesti.

Primjerenost robe za normalnu uporabu procjenjuje se s obzirom na uobičajenu robu jednake vrste i uz pridržavanje bilo kakvih prodavačevih izjava o karakteristikama robe, koje je dao prodavač ili proizvođač,  posebice oglašavanje, predstavljanjem proizvoda ili navodima na samom proizvodom.

U slučaju da je prodavača pravilno obavijestio o grešci, kupac može ostvariti prava sljedećim redoslijedom:

 1. zahtijevati zamjenu robe novom
 2. ako prodavač to ne ispuni, potrošač može zahtijevati proporcionalno smanjenje iznosa kupnje ili povrat cjelokupnog iznosa kupnje.

Ako postojanje greške na robi odnosno nepravilnost kod obavljanja usluge nije sporna, ponuđač će čim prije, ali najkasnije u roku od osam (8) dana udovoljiti kupčevom zahtjevu za ostvarivanje prava zbog stvarne greške. Ako je postojanje greške na robi odnosno nepravilnost kod obavljanja usluge sporno, ponuđač će najkasnije u roku od osam (8) dana pismeno odgovoriti na kupčev zahtjev za ostvarivanje prava zbog stvarne greške.

Kod navedenog ponuđač naglašava da je otklanjanje grešaka moguće samo za eventualne tvorničke greške, ali nije moguće zbog posljedica nepravilnog postupanja s proizvodom od strane kupca (dakle u slučajevima kad kupac s proizvodima postupa u suprotnosti s uputama).

Pravo na povrat iznosa kupnje u slučaju stvarnih grešaka detaljnije uređuju odredbe Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1)/Zakona o zaštiti potrošača.

CENTAR ZA PODRŠKU:

Ponuđač je s ciljem brige za kupce osnovao Centar za podršku Bestway koji nudi savjetovanje i pomoć kod svih eventualnih tehničkih i drugih pitanja prije, tijekom i nakon kupnje.

Stručno osposobljeno osoblje korisnicima pruža informacije u vezi s tehničkim zahtjevima, postavljanjem i održavanjem, zamjenom dotrajalih dijelova te podršku kupcima.

Ponuđač svojim korisnicima nudi također dodatno jamstvo na eventualne tvorničke greške do 6 mjeseci za bazenska platna (montažne i masažne bazene te SUP-ove) i 2 godine po zakonodavstvu Europske unije za električne uređaje.

UPUTE ZA PREDAVANJE ZAHTJEVA ZA OTKLANJANJE GREŠKE:

Kupac se u slučaju podnošenja zahtjeva za otklanjanje greške mora obratiti neposredno Centru za podršku Bestway koji je dostupan na tel. br. 099 793 01 68 i na adresi elektroničke pošte: [email protected]. Centar za podršku Bestway tako preuzima cjelokupnu komunikaciju na temelju uloženog zahtjeva za otklanjanje greške.

Zahtjev za reklamaciju mora sadržavati:

 • kontaktne podatke kupca,
 • kopiju računa
 • proizvod koji kupac reklamira
 • fotografije oštećenog proizvoda uz navođenje serijskog broja pojedinog proizvoda,
 • fotografiju postavljenog bazena odnosno drugog Bestway artikla

U slučajevima kad kupac kupi proizvod u kompletu (npr. bazen s priloženom filtarskom pumpom, pokrivačem, podlogom, ljestvama i sl.), zahtjev za otklanjanje greške podnosi se samo za pojedini dio kompleta, a ne za cijeli komplet.

Pritom naglašavamo da se rješavanje zahtjeva za otklanjanje greške izvodi za sljedeće proizvode: montažne bazene, filtarske i pješčane pumpe, električne grijače, robotske usisavače Flowclear, Swimfinity™, masažne bazene i pumpe Lay-Z-Spa te HydroForce SUP-ove. Na letku Centra za podršku Bestway iz 2023. godine specificirani su svi proizvodi za koje rješavamo eventualne zahtjeve za otklanjanje greške.

Ako je zahtjev za otklanjanje greške odobren od strane Centra za podršku Bestway, kupcu se po primitku zahtjeva i proizvoda pošalje zamjenski proizvod.

Reklamacije kupac može posredovati pismeno na adresu elektroničke pošte [email protected].

 

 1. ODUSTAJANJE OD UGOVORA

Kupac ima pravo u četrnaest (14) dana od predavanja narudžbe ponuđaču javiti da odustaje od narudžbe, bez potrebe da navede razlog za svoju odluku.

Ako je kupac robu već dobio, mora ga u roku od 14 dana od primitka vratiti (u obzir se uzima datum dostave na dostavnici) vratiti prodavaču, pri čemer kupac sam pokriva troškove povrata robe u slučaju odustajanja od ugovora. Kod ugovora u vezi s dostavom robe koja se sastoji od više dijelova ili pošiljki, rok za odustajanje počinje teći kad kupac dođe u fizički posjed zadnje pošiljke ili komada, ili u fizički posjed zadnje pošiljke ili komada umjesto kupca dođe treća osoba koja nije prijevoznik i koju u te svrhe odredi kupac.

Ako je kupac robu već platio, prodavač mu mora vratiti plaćeni iznos kupnje odmah, odnosno najkasnije u roku od četrnaest (14) dana po primitku poruke o odustajanju. Prodavač izvodi povrat istim platnim sredstvom koje je bilo korišteno u izvedbi prvobitne transakcije, osim ako se s kupcem izričito i pismeno dogovori drukčije (npr. knjižno odobrenje ili drugi oblik povrata). Prodavač može zadržati plaćanje sve dok ne primi vraćenu robu ili dok kupac ne pošalje dokaz da je robu poslao natrag, ovisno o tome koji se događaj dogodi prije. Kupac može vratiti robu bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je kupac obavijestio prodavača o odustajanju od ugovora. Rok se ispoštovao ako je kupac robu poslao natrag prije isteka roka od 14 dana.

Kupac artikl mora vratiti prodavaču neoštećen i u nepromijenjenoj količini, osim ako je artikl uništen,  pokvaren, izgubljen ili se njegova količina smanjila, a da za to nije kriv kupac. Kupac ne smije neograničeno koristiti robu do odustajanja od ugovora. Kupac smije izvršiti pregled i testiranje artikala u opsegu koliko je to nužno za utvrđivanje stvarnog stanja. Kupac odgovara za smanjenje vrijednosti robe, ako je smanjenje posljedica postupanja koje nije nužno potrebno za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcioniranja robe. U slučaju da je vraćeni proizvod oštećen odnosno je na neki drugi način smanjenja njegova vrijednost, prodavač zadržava pravo sa smanji vrijednost povrata cijelog iznosa kupnje.

POVRAT PROIZVODA:

Za ostvarivanje prava na odustajanje od ugovora, kupac mora nedvosmislenom pismenom izjavom obavijestiti prodavača o svojoj odluci o odustajanju od tog ugovora. To može napraviti slanjem elektroničke pošte na dolje navedenu adresu. U tu svrhu kupac može (ali ne mora) koristiti priloženi predložak obrasca.

Da bi se rok za odustajanje od ugovora ispoštovao, dostatno je da se obavijest u vezi s ostvarivanjem prava kupca na odustajanje od ugovora pošalje prije isteka roka za odustajanje od tog ugovora, odnosno u roku od 14 dana od datuma dostave. Ponuđač u slučaju opravdanog odustajanja od ugovora vrati primljeni iznos kupnje kupcu istim platnim sredstvom koje je koristio kupac, osim ako je kupac dao svoju izričitu suglasnost za uporabu drugog platnog sredstva i ako potrošač zbog toga ne snosi nikakve troškove. Kupac nema pravo na povrat dodatnih troškova koji su nastali ako se izričito odlučio za drugu vrstu pošiljke od cjenovno najpovoljnije standardne pošiljke, koju nudi ponuđač. U slučaju odustajanja od ugovora i u slučaju povrata proizvoda, kupac snosi troškove povrata robe ponuđaču.

Zahtjev za odustajanje od ugovora kupac može posredovati pismeno na adresu elektroničke pošte [email protected], uz obaveznu napomenu »Odustajanje od ugovora«.

NEPREUZIMANJE POŠILJKE:

Kupac je po Obligacijskem zakoniku (OZ)/Zakonu o obveznim odnosima dužan preuzeti svoju narudžbu i za to platiti otkupninu.

U slučaju kad kupac prilikom naručivanja proizvoda izabere plaćanje pouzećem i kasnije pošiljku ne preuzme, pošiljka se po isteku roka čekanja vraća na adresu ponuđača, ali to se NE SMATRA ODUSTAJANJEM OD UGOVORA, jer je on i dalje valjano sklopljen, i to se smatra jednostranim nenajavljenim odustajanjem kupca od ugovora. U navedenom slučaju kupac je odgovoran za plaćanje troškova slanja/povrata narudžbe ponuđaču, za što će mu ponuđač izdati račun, koji je kupac dužan podmiriti jer ugovor-narudžbu nije pravodobno raskinuo.  U slučaju neplaćanja računa, ponuđač će zatražiti naplatu navedenog iznosa. Isti uvjeti vrijede za pošiljke koje su od strane primatelja neopravdano odbijene.

 1. RJEŠAVANJE SPOROVA I PRITUŽBI

Ponuđač se stalno trudi razriješiti svaku nejasnoću, primjedbu ili pritužbu u što kraćem mogućem roku, pridržavajući se pritom odredbi trenutno važećeg zakonodavstva (ZVPot-1) te se trudi, koliko je god u njegovoj moći, mirno razriješiti bilo koju situaciju.

Korisnicima je dostupno više načina kontaktiranja:

 • pismeno na adresu elektroničke pošte [email protected], uz napomenu »Pritužba«,
 • poziv na telefonski broj 098 98 67 473 – na raspolaganju smo vam radnim danom, od ponedjeljka do petka, od 8 do 15 sati.

Postupak obrade sporova i pritužbi je povjerljive prirode, a u slučaju da mirno rješenje spora između stranaka nije moguće, za sporove je nadležan stvarno nadležni sud u Kopru.

Ponuđač će u 8 radnih dana potvrditi da je primio pritužbu, obavijestiti kupca koliko će je dugo obrađivati i stalno ga obavještavati o tijeku postupka. Ponuđač je svjestan da je bitna karakteristika potrošačkog spora, bar što se tiče sudskog rješavanja, nerazmjernost između ekonomske vrijednosti zahtjeva i troškova koji nastanu prilikom rješavanja samog spora. To je također glavni razlog zašto potrošač ne pokreće spor pred sudom. Zato se ponuđač trudi, koliko je god u njegovoj moći, eventualne sporove rješavati  sporazumno.

U skladu sa zakonskim normativima ponuđač ne priznaje nijednog izvođača izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova kao nadležnog za rješavanje potrošačkog spora, koji bi potrošač mogao pokrenuti u skladu sa Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov / Zakonom o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova. Ponuđač kao ponuđač robe i usluga omogućuje mrežnu trgovinu na teritoriju Hrvatske te na svojoj mrežnoj stranici objavljuje elektroničku poveznicu na platformu za mrežno rješavanje potrošačkih sporova (SRPS).

Navedeno uređenje proizlazi iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov / Zakona o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova, Uredbe (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o mrežnom rješavanju potrošačkih sporova te izmjeni Uredbe (ES) br. 2016/2004 i Direktive 2009/22/ES.

 

 1. PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

TEKSTOVI NA MREŽNOJ STRANICI

Sadržaje i tekstove na mrežnoj stranici bestway.hr zabranjeno je kopirati ili na bilo koji drugi način koristiti izvan potreba pravne suradnje između ponuđača i korisnika, osim ako je na mrežnoj stranici drukčije navedeno. Bilo kakav zahvat u autorsko pravo smatra se kršenjem prava intelektualnog vlasništva i može biti predmet pokretanja odgovarajućih pravnih postupaka.

FOTOGRAFIJE I AUDIOVIZUALNA DJELA NA MREŽNOJ STRANICI

Sve slike, videosnimke i druga audiovizualna djela koja su objavljena na mrežnoj stranici bestway.hr autorsko su djelo ponuđača i zabranjeno ih je kopirati ili na bilo koji drugi način koristiti izvan potreba pravne suradnje između prodavača i kupca, osim ako je na mrežnoj stranici drukčije navedeno. Svaki zahvat u autorsko pravo smatra se kršenjem prava intelektualnog vlasništva i može biti predmet pokretanja odgovarajućih pravnih postupaka.

PRAVNI DOKUMENTI

Tekst ovih uvjeta poslovanja u vlasništvu je ponuđača i zabranjeno ga je kopirati, distribuirati ili na bilo koji drugi način raspolagati tim tekstom bez pismene suglasnosti vlasnika informacijskog sustava, koji za prodavača održava uvjete poslovanja, osim iznimki koje dopušta zakon. Svaki zahvat u autorsko pravo smatra se kršenjem prava intelektualnog vlasništva i može biti predmet pokretanja odgovarajućih pravnih postupaka.

 1. KRŠENJA OPĆIH UVJETA UPORABE

U slučaju da dođe do bilo kakvo kršenja ovih općih uvjeta uporabe i/ili neovlaštene uporabe ove mrežne stranice, zadržavamo pravo da poduzmemo mjere na način koji se smatra primjerenim (npr. prijavom sumnji na nezakonite postupanja odgovarajućim tijelima progona, nadzornim tijelima ili drugim ovlaštenim osobama). Ako je to potrebno odn. ako tako zahtijeva važeće zakonodavstvo, navedenim tijelima ćemo u skladu s  Obaviješću o zaštiti osobnih podataka otkriti sve potrebne informacije, npr. osobna imena, adrese e-pošte, IP adrese, povijest pretraživanja i drugo.

 1. OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI

Ponuđač se trudi osigurati ažurnost i pravilnost svih podataka koji su objavljeni na mrežnoj stranici bestway.hr. Ponuđač za greške u tekstu ili neažuriranost podataka ne odgovara.

Na mrežnoj stranici bestway.hr slike su simbolične, uz iznimku slika gdje je izričito navedeno da slika odražava stvarno stanje. Smatra se da je kupac upoznat i da se slaže da ponuđač nije odgovoran za kašnjenja dostavne službe kao i za oštećenja ambalaže proizvoda.

U slučaju oštećene ambalaže, kupac je dužan odbiti preuzimanje dostavljenog proizvoda neposredno od dostavne službe.

 1. OBVEZUJUĆA PRIRODA UVJETA POSLOVANJA I OSTALIH DOKUMENATA

Korisnik je uporabom mrežne stranice bestway.hr upoznat s time da:

 • uvjeti poslovanja vrijede za sve kupce mrežnog mjesta prodavača,
 • su uvjeti poslovanja obvezujući za sve pravne poslove koji se sklapaju na temelju njih putem mrežnog mjesta prodavača,
 • su uvjeti poslovanja sastavni dio narudžbe kupca i
 • kupac potvrđuje da je upoznat i suglasan s ovim uvjetima poslovanja prije naručivanja proizvoda.

Uvjeti poslovanja vrijede za sve kupce i za kupnje bez obzira na državu pristupa kupca.

 1. DODATNE INFORMACIJE

Za sve dodatne informacije u vezi s ovim Općim uvjetima korištenja korisnici se mogu obratiti poduzeću Liro d.o.o. elektroničkom poštom na adresu [email protected].

 1. OBJAVA PROMJENA OPĆIH UVJETA

Upravitelj mrežne stranice bestway.hr obvezuje se da će svaka promjena općih uvjeta poslovanja biti objavljena na ovom mrežnom mjestu. Uporabom mrežne stranice bestway.hr korisnik potvrđuje da prihvaća i suglasan je s općim uvjetima poslovanja. 

Ovi opći uvjeti korištenja vrijede od dana 29. 5. 2023. i mogu se dopunjavati bez izričite obavijesti.